YÖNETİM KURULU
Başkan
II. Başkan
Genel Sekreter
Prof. Dr. Şansın TÜZÜN
Prof. Dr. Nurten ESKİYURT
Prof. Dr. Ülkü AKARIRMAK

Muhasip
Veznedar
Üye
Üye
Prof. Dr. Merih SARIDOĞAN
Doç. Dr. Rana TERLEMEZ
Prof. Dr. F. Yeşim (GÖKÇE) KUTSAL
Prof. Dr. Yeşim KİRAZLI